Notulen Dorpsraadvergadering 14 oktober 2009 20.00 uur Moriaan

Aanwezig: Roland Snijders, Monique Eijke, Linda Valent, Jan Budding, Wil de Korte, Sauw Buwalda, Immy Kroon, Ella de Jong (notulist), Vincent Boelhouwer (wijkcoördinator)

Afwezig:   Niemand  

Publieke tribune: Klaas Vos en Marjan Procee

 Publieke Tribune

 • Klaas Vos meld dat wethouder Mosk binnenkort contact opneemt met de Dorpsraad over het beheerplan van de Dorpswei

 Mededelingen wijkcoördinator

 • De werkzaamheden op de Hogeweg zijn begonnen.
 • De vijver aan de Zeestraat wordt leeggehaald vanwege arsenicum. Sauw zou graag willen dat de andere vijvers ook gecheckt worden. Paul Schekkerman 0251 256256 is de projectleider.
 • Er is een brief van Primo binnen gekomen over een voorlichtingsbijeenkomst over de vraag of het dorp aantrekkelijk is voor de jeugd. Ella wil hier graag heen maar wel met iemand van de gemeente. Wie moet ze daarvoor benaderen. Jan stuurt naam naar Ella. Mevrouw van Zanten is beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente wellicht kan zij mee (256 256)

Fietspad naar de Noordpier

Met het fietspad naar de Noordpier wordt in het voorjaar begonnen. Velsen wil graag dat het voor de zomer van 2010 klaar is. Meer over weten: Heer Lems van de gemeente Velsen 0255 567200.

De vraag aan de dorpsraad hoe het beste de oversteek te maken als je het dorp uitfietst; Het beste lijkt aan het einde van het dorp zo net na de komgrens.

 Communicatie

 • Op 18 november om 20 uur in de Moriaan is er een avond voor de potentiële nieuwe leden.
 • Het streven is om de Dorpsraad verkiezing tegelijkertijd te houden met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010.

 Milieu

 • De informatieavond inzake het gezondheidsonderzoek van de RIVMwas een goede avond. De burgemeester van Velsen, Franc Weerwind, was een strakke voorzitter. Petje af, hij was pas net gevraagd. Een longarts die in de zaal zat vertelde dat als het stonk je beter niet kan gaan joggen, maar dat kun je ook beter niet doen langs de snelweg… Het streven van Corus is om voor 2015 doekfilters geplaatst te hebben. Voor de geïnteresseerden: kijken op www.beverwijk.nl
 • Op 10 november is de zitting bij de raad van State. Het MOB is ingehuurd en het beroepsschrift is geschreven.

Besluit: het voorschot voor de MOB kan voldaan worden.  

 Welzijn-WMO

 • Alle cursussen zijn gestart en er is veel belangstelling.
 • De leesgroep, die op initiatief van de dorpsraad is gestart, gaat zijn 3ejaar in.   

 Openbare Ruimte

 • In de brief van B&W over de bouwlocaties wordt o.a. verwezen naar de wijkcoördinator. Het punt kan ook meegenomen worden in het gesprek met de Burgemeester Han van Leeuwen.  Wethouder Dijkshoorn is beschikbaar om vragen te beantwoorden over ruimtelijke ordening. Misschien een idee om het combineren?
 • Wethouder Dijkshoorn heeft de dorpsraadvergadering van november in zijn agenda staan. Dat was niet helemaal de bedoeling; het idee was om een “rondje” Wijk aan Zee te doen. Er wordt een berichtje gestuurd.
 • De stichting “ons witte huis” heeft de dorpsraad een uitnodiging gestuurd voor overleg over het stukje strand bij de strandopgang rechts van Heliomare. De heer Ettema komt op 11 november. Inmiddels heeft de heer Ettema aangegeven niet aanwezig te zijn.
 • Er ligt een schets voor de Hogeweg nr 11/15, dat is vorig jaar ingediend. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.

 De volgende vergadering is op woensdag 11 november om 20.00 uur in de Moriaan.