notulen juli 2007

Notulen bestuursvergadering

Dorpsraad 4 juli 2007

 

Aanwezig:     Jan Budding, Immy Kroon, Douwe Buwalda, Roland Snijders, Ton Mars, Evelien Priester

Afwezig:         Vincent Boelhouwer (wijkcoördinator), Robert Beekman, Wil de Korte

 

1.      Opening

De voorzitter opent de vergadering. Omwonenden en belanghebbenden van de Gouden Gunje zijn op uitnodiging bij de Dorpsraad om de bijeenkomst over de Gouden Gunje, georganiseerd door Woon op Maat, huisarts en fysiotherapeuten, te evalueren.

2.      Publieke tribune

De voorzitter opent de vergadering en geeft een presentatie over potentiële locaties voor een zorgcentrum. Locaties met een sociaal medische bestemming zijn Heliomare en De Moriaan. De Gouden Gunje heeft een horeca bestemming.

 

Vragen uit het publiek:

-          Wat is de reden dat de huisarts in het verleden uit De Moriaan is vertrokken? De heer Oudvorst gaf de voorkeur aan een praktijk aan huis. Het contract met de Moriaan, afgesloten door de Kruisvereniging, is daarna beeindigd.

-          Waarom is de Moriaan geschikt? De Moriaan heeft een sociaal medische bestemming. Het ligt centraal in het dorp. Omwonenden zouden relatief weinig overlast hebben van een zorgcentrum. De gemeente heeft het plan om De Moriaan, wegens veroudering, te vervangen. Hierdoor ontstaat een nieuwe bouwlocatie. Een zorgcentrum en woningen voor mensen met zorg kan een optie zijn.

-          Een omwonende is bezorgd over de huidige woningen van de Gouden Gunje. Wat komt er in de plaats als zorgwoningen naar De Moriaan verplaatst worden.

-          Een bewoner van de Gouden Gunje maakt zich zorgen over de extra verkeersbewegingen, milieu, geluidsoverlast als het zorgcentrum komt op de plek van de Gouden Gunje.

-          Locatie Heliomare: grond die vrijkomt = erfpacht. We weten niet voor welke prijs de grond wordt verpacht. De kosten kunnen oplopen.

-          In de Gouden Gunje zijn netto 9 woningen extra gepland. Het gaat om beschermd wonen.

 

Conclusie van deze avond:
Omwonenden en belanghebbenden die de Dorpsraad bijwonen wensen:|
- dat de appartementen in de Gouden Gunje gemoderniseerd worden.

- keuren het zorgcentrum bij de Gouden Gunje af;

- wensen dat andere, meer geschikte locaties onderzocht worden.

De voorzitter koppelt deze informatie terug op de volgende bijeenkomst met de participanten van het zorgcentrum.

 

3.         Milieu

- Zienswijze rode contouren: het streekplan ligt ter inzage.

- Strandzonering paviljoen jaarrond van kop van pier (Velsen) tot aan Heemskerk. Jan en Douwe stellen zienswijze op met argumenten van de Dorpsraad ten aanzien van jaarrond paviljoens.

 

4.         Verhuizing Heliomare

Leden hebben geen opmerkingen ten aanzien van het persbericht van Heliomare. Jan handelt het af met Heliomare.

 

5.         Bezuinigingen gemeente

De Bibliotheek gaat in afgeslankte vorm verder. De burgemeester wil een afspraak met de Dorpsraad en Wijk aan Zee.

Ontwikkelingen met De Moriaan zijn op middellange termijn geschoven.

 

6.         Dorpsweide

Tijdens de bijeenkomst kwamen bewoners vooral met oplossingen. De gemeente hoefde zich daarom nagenoeg niet te verantwoorden.