Notulen februari 2010

Notulen Dorpsraadvergadering 10 februari 2010 20.00 uur de Moriaan

Aanwezig: Monique Eijke, Linda Valent, Wil de Korte, Sauw Buwalda, Jan Budding, Roland Snijders, Jaap Durge, Nikit Collins, Jeroen Limmen, Vincent Boelhouwer (wijkcoördinator) Ella de Jong (notulist)

Afwezig:    Immy Kroon

Publieke tribune: Connie Trautwein, Greet Cudovan

Mededelingen en bericht van verhindering

 • Silvia Honig, Peter Snijders, Immy Kroon en Klaas Vos zijn verhinderd.  

Publieke tribune

 • Greet Cudovan vraagt of alle kandidaten van de Dorpsraad een profiel en een foto van zichzelf kunnen inleveren voor de Jutter. Graag voor dinsdag inleveren. Sauw wil graag de opgemaakte tekst om het aan te bieden aan andere dag-, weekbladen. Greet zal daar voor zorgen maar niet aanleveren aan derden voordat de Jutter is uitgekomen. Die komt rond 1evan de maand uit. 
 • Iedereen wordt van harte uitgenodigd om eens te komen kijken in de Relweg/Wilhelminaschool. Daar wordt hard gewerkt.
 • Connie Trautwein is uit belangstelling gekomen, speciaal voor milieu.

Nieuwe leden

 • Strikt genomen zijn er geen verkiezingen nodig. Er zijn 15 zetels te vergeven, als er meer kandidaten zijn moet er gestemd worden. De voorzitter moet door minimaal 2 kandidaten van de Dorpsraad benoemd worden.
 • We gaan wel in de Moriaan plaats nemen op 3 maart. Belangrijk is het draagvlak en de bekendheid van de Dorpsraad vanuit het dorp te onderzoeken. 
 • Actie:Ella maakt voorstel van een rooster. 
 • ActieII:Vincent vraagt na bij het stemlokaal of er geen problemen zijn als de Dorpsraad zitting neemt in de hal en stuurt het door naar Sauw en Ella.
 • De toezeggingen van de verschillende leden:
 • Jeroen Limmen-Ja-
 • Nikit Collins-Ja-
 • Alie Blokhuis-Nee-
 • Silvia Honig-Nee- wel helpen met diverse projecten
 • Ella de Jong-Ja-
 • Jaap Durge-Ja- voor alle han- en spandiensten
 • Ton Mars-Ja-
 • Jan Langedijk-Nee-ziet af van verkiesbaarheid voor de dorpsraad, wil wel af en toe dienstbaar zijn aan de dorpsraad maar niet structureel een functie uitoefenen
 • Peter Snijders en Hans Dellevoet-nog geen concreet antwoord, de intentie is er wel.

Mededelingen wijkcoördinator

 • Het college heeft de subsidie aanvraag van Cultural Village, waaronder meerdere projecten vallen: jongeren, senioren, de Relweg, goedgekeurd. Alleen de Raad moet nu nog beslissen.
 • In Paasdal staat een speeltoestel dat weg gaat. Zijn er ideeën voor iets anders? Naar het hele dorp kijken, niet alleen de omgeving Paasdal. Linda wil graag een tokkelbaan. Belangrijk lijkt op dit moment de doelgroep 8-12 jaar. Actie: Jeroen, Ella, Nikit en Roland gaan zich ervoor inzetten.
 • Sauw en Monique willen graag terugkoppeling van de gemeente over de Dorpsweide. Het is niet netjes dat er een half jaar vergaderd is met een werkgroep over de Dorpweide en er geen terugkoppeling komt. Monique wil graag het beheersplan zien; het plan klopt maar wordt niet uitgevoerd. Wethouder Mosk heeft de keuze gemaakt om alles te laten zoals het was. Het gemeentelijk probleem was dat er niet 1 verantwoordelijke was voor de Dorpsweide, dat is nu wel zo. Vincent geeft aan dat je met de heer Sijtsma 0251 256260 kunt bellen. Er is structureel geld beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de Dorpsweide. Vincent noemt dat “de winst die is behaald”.  De Dorpsraad vindt het geen goede afronding van het geheel en zal er op terugkomen.
 • Kan wijkgericht werken onder de vlag van de Dorpsraad? Belangrijke punten: voordat er informatie beschikbaar komt eerst met de straat of de wijk gaan praten. Actie: Nadenken over projecten van enig belang waar we de bewoners/belanghebbenden in een vroeg stadium bij kunnen betrekken.

Communicatie

 • Jaarverslag 2009; Iedereen wordt vriendelijk verzocht om trefwoorden of lapjes tekst in te leveren. 3 maart wil Jan het jaarverslag klaar hebben. Het financiële verslag wordt er later bijgevoegd.
 • Actie:Iedereen z.s.m. de trefwoorden aanleveren.

Milieu

 • De MER (Milieu effect rapportage) over een nieuw te bouwen centrale bij Corus, ligt ter inzage. De voorlichtingsbijeenkomst is geweest.
 • De Dorpsraad heeft bedenkingen ingediend tegen het buitengaats gebied, waaronder de bouw van een haven, vanaf 2020.
 • De averijhaven wordt vanaf 2013 een kolenoverslag. Wat vindt de gemeente Beverwijk hiervan?  
 • Sauw is benaderd door het blad “Binnenlands Bestuur” voor een interview over de Raad van State inzake de vergunningen van Corus. Het was opmerkelijk hoe de Dorpsraad aan de kant werd geschoven tijdens de vergadering. De uitspraak van de Raad van State is definitief. Beroep is alleen in Straatsburg mogelijk (Europees hof). Dat ligt niet in de lijn. Kostbaar en tijdrovend.

Openbare Ruimte

 • Speldorado: Jan en Monique zijn naar de hoorzitting geweest. De Dorpsraad was de enige met een zienswijze en werd moreel gesteund door PWN. Het College heeft besloten om de bouwvergunning te verlenen. Actie:Jan schrijft bezwaarschrift.
 • Het Strandhuis Op 9 maart is er een bijeenkomst in de Moriaan om 19.30 uur van de gemeente over het Strandhuis.  

Verslag vorige bijeenkomst

 • De verslagen van december en januari zijn vastgesteld.

Op woensdag 10 maart om 20.00 uur is de Jaarvergadering van de Dorpsraad in de Moriaan.