Jutter Juli 2011

Van de redactie
De enige weg naar Wijk aan Zee is de Zeestraat, langs het karakteristieke boerderijtje met trapgevel, Villa Tussenwijck en natuurlijk ‘Het huis met de Indiaan’. De panden liggen mooi, bijna verscholen tussen het groen. Dat er grote fabrieksterreinen achter liggen valt vanaf de weg nauwelijks te zien. Dat zal ook de bedoeling geweest zijn toen de gemeente, provincie en toenmalige Hoogovens ruim 50 jaar geleden de afspraak hebben gemaakt dat de groenstrook moet blijven bestaan. Met het oog op uitbreidingsplannen en milieueisen leek het toen logisch om er naar te streven de bestaande bebouwing af te breken. Inmiddels hebben de panden de tand des tijds goed doorstaan. Het zijn vaste blikvangers geworden op de weg naar ons dorp. De vraag dient zich aan of de argumenten van toen, nu nog gelden. Laten we hopen dat de gemeente en Tata Steel tot het inzicht komen dat deze panden historische waarde hebben, en behouden moeten blijven. Misschien helpt het als we de totemgeesten er op aan spreken, telkens als we langs de totempaal rijden? Een brief naar de gemeente kan natuurlijk ook...
Marian van den Hul
Reageren? Mail naar: jutter@zonnet.nl