Jutter Augustus 2011

 

Jutter Augustus 2011

Van de redactie

Zeestraat berm vernield

Het moet u ook niet zijn ontgaan maar de prachtige bloemenzee in de berm van de Zeestraat naar Beverwijk is weg. De bloemen zijn niet meer, een man met een grote machine heeft ze in een ochtendje om zeep geholpen. Nu liggen ze weg te rotten op een grote hoop. In begin jaren 90 werd besloten om het fietspad veiliger te maken, dat was een verstandig besluit, het achteraf gelegen fietspad was slecht verlicht vol bochten en volledig uit het  zicht van de weg. En het gebeurde weleens dat vrouwen en meisjes werden lastig gevallen. De eigenaar van de grond, Hoogovens stelde grond beschikbaar en er kwam een nieuw fietspad vlak langs de weg, met heel goede verlichting. Maar er was wel een strook groen verdwenen en die werd door de gemeente gecompenseerd door er voor te zorgen dat er speciale zaden werden ingezaaid, bestaande uit duinkruiden en planten. Dat heeft de gemeente veel geld gekost. De investering zou zich wel terugbetalen, want er zou maar één keer per jaar worden gemaaid. Hierdoor zou het hele voorjaar, zomer en herfst een bloemenzee de berm versieren. Pas na de herfst zou er dan worden gemaaid. De zaden zijn dan op de grond terechtgekomen en nieuwe planten komen het volgend voorjaar weer op. Zo is dat twintig jaar goed gegaan. Tot enkele weken geleden. Een kale vlakte ontsiert de berm. En het erge is, de zaden zijn nog niet tot wasdom gekomen, hebben geen kiemkracht en zullen volgend jaar niet meer opkomen. Hoe is het mogelijk, dat er zo onachtzaam met de natuur wordt omgegaan door mensen wiens vak het is er voor te zorgen dat we een beetje groene leefomgeving hebben. Een stukje natuur ons twintig jaar lang plezier heeft gegeven wordt ons zomaar afgenomen, doordat het of nieuw beleid is of dat een persoon niet heeft opgelet, of een verkeerde beslissing heeft genomen. Maar ik reken erop dat de gemeente of Wijcker Groen zo sportief is om de schuld op zich te nemen door nieuwe zaden te kopen en ervoor zorgt dat wij volgend jaar weer kunnen genieten van deze pracht.
 
Georges van Luijk
 
Reageren? Mail naar: jutter@zonnet.nl

Download de jutter in pdf formaat >>