Inschrijfformulier

 

INSCHRIJFFORMULIER kunstmarkt Wijk aan ZEE 2010

 

Naam:        

Adres:

Postcode:                                          Woonplaats:

E-mail:        

Tel.nr:                                              Mobiel:      

Geeft zich op voor de kunstmarkt op zondag 22 augustus met ………kraam (-en) 

van 11.00 tot 17.00 uur

à € 35,- per stuk                               subtotaal      € ................................

   

met de verkoop van:

..................................................................................................................

 

..................................................................................................................

 

...................................................................................................................

 

Het totaalbedrag dient voor 1 augustus 2010 betaald te zijn op

BANKREKNR. 3880.45.523 t.g.v. SaWaZ Zomermarkten.

Dit inschrijfformulier gaarne retour via email of zenden naar:

KOP van WaZ

Voorstraat 12

1949 BH  Wijk aan Zee

info@kopvanwaz.nl

 

Het verkopen van waar moet overeenkomen met het thema van de markt,

Verkoop van etenswaar en dranken is niet toegestaan.

De SaWaZ zomermarkten heeft ten allen tijde het recht om deelname te weigeren.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en voor alle van buitenaf komende onheilen.