SAMENLEVING - LOKALE KENNIS  - CULTUUR - RUIMTEGEBRUIK 

 

Samenleving

Voor Cultureel dorp is een dorp in de eerste plaats een samenleving van mensen. En de kwaliteit van die samenleving wordt in de eerste plaats bepaald door de verhouding tussen die mensen. Zo hebben de dorpen dat in hun  handvest in 1999 omschreven.

Dorpsportret

De Tsjechische fotograaf Jindrich Streit heeft de eerste prijs gewonnen van de in 199 uitgeschreven foto prijsvraag 'Dorpsportret'. De opdracht was om een dorp in beeld te brengen aan de hand van de mensen die er wonen.

Een goede raad voor het volgende Millennium. 

In 1999 is begonnen met het project 'Een goede raad voor het volgende millennium". Het was een poging om kennis van ouderen op te doen die belangrijk is voor de samenleving in zijn geheel.  Door gebrek aan geld is dit project niet uitgevoerd. Later in 2005 is opnieuw een poging gewaagd om iets te doen met relevante kennis van ouderen.

Seniorenkring

In 2005 werd een seniorenkring gevormd. Deze kring komt sindsdien elke dinsdag in café De Zon in Wijk aan Zee bij elkaar. Het ontstaan heeft de kring te danken aan het Italiaanse Anchise project dat Europese steun verwierf. Het bracht de Wijk aan Zeese ouderen in contact met ouderen van het Griekse Paxos en van het Italiaanse Pergine Valdarno.

De seniorenkring heeft van 2008-2010 deelgenomen aan het Europese GRAMPS project. De Italiaanse vereniging ANPAS werkte hierin samen met de universiteit van Iasi (Moldavië), de universiteit van Florence, de gemeente Florence en Cultureel Dorp.

In 2010 heeft de seniorenkring meegewerkt aan het project 'Verandering'. Het ging om gesprekken over de gevolgen van de vele veranderingen die een mens in de 20e eeuw heeft meegemaakt. De ouderen uit Wijk aan Zee hadden een vierdaagse bijeenkomst met ouderen uit het Estse Killingi Nomme.  Deze gesprekken zijn gebundeld in een boekje 'Een leven lang veranderen' dat in het Nederlands, Duits, Engels en Ests is vertaald.

Workshop over relatie tussen de generaties

In 2005 vond in Pergine Valdarno een workshop over de relatie tussen de generaties plaats. De workshop was één van de vier workshops van de Europatour.  

 

Lokale Kennis

Over lokale kennis is in juli 2005 een workshop in Wijk aan Zee gehouden. Het was tegelijk de aftrap voor de Europatour

Lokale kennis vind je bij senioren. Die spelen in het vergaren van die kennis dan ook een belangrijke rol.

Aandacht voor lokale kennis bracht cultureel dorp ook bij de lokale ondernemer. In 2008 doet Wijk aan Zee mee aan een onderzoek van EIM over ondernemerschap in stadswijken en dorpen. EIM houdt dat vergelijkend onderzoek tussen de Rotterdamse wijk Feyenoord en Wijk aan Zee.

Artikel: Het ondernemerschap is een belangrijke werkvorm op het platteland. Boer en tuinder waren altijd ondernemers. Met de economisering is het ondernemerschap teruggedrongen. In de voormalig communistische landen werd het zelfs afgeschaft. lees verder

Op 6 maart 2009 organiseert Cultureel Dorp een conferentie van lokale ondernemers in Wijk aan Zee. Op deze bijeenkomst werd sterk de nadruk gelegd op de lokale kennis van de lokale ondernemer. Adviezen van bovenaf houden zelden rekening met lokale gegevens, omdat zij deze niet kennen. De lokale gegevens moet echt door lokale mensen naar voren gebracht worden. Anders doen ze niet mee. 

Hoewel er steeds wordt gesproken over de neergang van de kleine Middenstander levert de inventarisatie van initiatiefnemers in het dorp een lijst op met 127 ondernemers, 15 Verenigingen. 10 niet bij de KvK ingeschreven organisaties en 27 Stichtingen. Het EIM en de Kamer van Koophandel geven acte de présence. In het najaar vindt een vervolg plaats op deze conferentie.

Interessant is dat in Wijk aan Zee een horecabedrijf een enorme impuls heeft geleven aan het dorp. Zie hierover het boek over Sonnevanck van dr. Carin Giesen.

Cultuur

Workshop over dorpscultuur in augustus 2005 in Killingi Nomme (Estland). Hier de inhoud van deze workshop.

Het verhaal van Sonnevanck (webshop boek Sonnevanck), een hotel café restaurant dat in 15 jaren een basis werd voor dorpscultuur in Wijk aan Zee en waaruit heel veel is voortgekomen.

Sinds 2001 heeft Wijk aan Zee de schildersweek Ezels en Kwasten.

Op 3 juni 2012 organiseert Cultureel Dorp "Dorp in de markt". Deze nationale markt voor de kleine gemeenschappen in Nederland wil een gemakkelijke en losse communicatie bevorderen tussen Nederlandse dorpen.

Ruimtegebruik

Een van de vier workshops tijdens de Europatour in 2005 ging over natuur. Hier de inhoud van deze workshop.

Film documentaire

In 2008 is Cultureel Dorp Wijk aan Zee begonnen met een zoektocht naar de bijdrage van boeren aan de natuur. Dat heeft in 2011 geleid tot het initiatief deboerop. Boeren blijken hun beeld van natuur nooit te hebben opgeschreven. Daarom doen zij ook niet mee aan de discussie over natuur. Die discussie is dan ook eenzijdig. Een filmploeg zal het natuurbeeld van boeren met de camera bij boeren gaan ophalen. Het kan niet zo zijn dat mensen die dagelijks met planten en dieren omgaan geen natuurbeeld zouden hebben.  lees meer

De voorgeschiedenis van de documentaire

In de negentiger jaren schreef Geert Mak zijn bestseller over Jorwerd, een boek over de ondergang van dorp en platteland. Toen Mak dat boek schreef hadden wij, tegen de tendens van het boek in, ons dorp uitgeroepen tot Cultureel Dorp van Europa. Wij blaakten van energie en zagen wel degelijk toekomst voor dorp en platteland. Zelfs in de Randstad. Onze activiteit die bedoeld was voor maar één jaar liep uit de hand en duurde twaalf jaar. Het bracht beweging in dorpen in twaalf Europese landen. Lees verder