Agenda Dorpsraadvergadering 10 november 2014 locatie Moriaan
Agenda vergadering Dorpsraad     Woensdag 12 november om 20.00 uur in de Moriaan 1. Opening   Vaststellen agenda   Mededelingen Afwezig: Yvonne Molenaar   Publieke tribune   1.4    Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven)                1.5    Wijkagent (Aart van... (lees meer)
Hotel de De Wijck in ere hersteldHotel de De Wijck in ere hersteld

WIJK AAN ZEE - Pal achter de duinen aan de Van Ogtropweg in Wijk aan Zee staat het voormalige Hotel De Wijck in de steigers. Al jaren verergerde het achterstallige onderhoud en de in het verleden gedane verbouwingen hadden het gebouw ook geen goed gedaan.

Schotels vervangen door centraal schotelsysteem

Na vijftig jaar door een en dezelfde familie te zijn gerund werd in 2007 het familiehotel wegens economische malaise verkocht. Sindsdien verhuurt 4BN (onderdeel van BenN groep) als eigenaar het hotel aan Otto Workforce die het op haar beurt inzet om haar buitenlandse werknemers in te huisvesten.

Sparen

Volgens Arno Baanders van investeringsmaatschappij BenN groep in Beverwijk is er de afgelopen jaren gespaard om deze rigoureuze renovatie te kunnen financieren.

Medio augustus is BenN facilitair BV dan toch met de werkzaamheden begonnen.

Enthousiast vertelt Baanders dat buiten alle kozijnen, daken en goten worden vernieuwd. Mislukte aanpassingen aan het gebouw uit het verleden worden hersteld. Binnen wordt alles fris geschilderd en opnieuw gestoffeerd. Dat gaat steeds per groepjes kamers, zodat de huidige bewoners, ondanks de overlast die dit met zich meebrengt, in het hotel kunnen blijven wonen.

 

Steigers

Over twee weken komt het gebouw uit de steigers, vertelt de Wijk aan Zeeër, dan wordt pas goed zichtbaar hoe de oude glorie wordt hersteld.

Ook zal dan opvallen dat alle schotels zijn verdwenen. Daar is een centraal schotelsysteem voor in de plaats gekomen.

Tot slot zal de aanwezige groenvoorziening nog worden aangepakt.

De ondernemer vindt het mooi dat Wijk aan Zee dan eindelijk het voormalige hotel weer in een passende setting terug krijgt.

Bron: Dagblad Kennemerland

 

 

Bert Kisjes genomineerd als IJmonder van het jaarBert Kisjes genomineerd als IJmonder van het jaar

WIJK AAN ZEE - ,,Een betere timing voor de nominatie van Bert Kisjes (74) voor de titel ’IJmonder van het Jaar’ is niet denkbaar’’, weet Jacky de Vries zeker. De initiator van cultureel magazine Roetz vindt dat Bert Kisjes als een van de weinigen de regio IJmond wezenlijk heeft veranderd. ,,Sterker nog, zijn invloed is grensoverschrijdend.’’

,,Bert Kisjes is een filosoof en een vernieuwer. Iemand die niet alleen een visie heeft, maar die ook in de praktijk brengt. Daarnaast is Kisjes een pionier die ontvankelijk is voor nieuwe inzichten. Hij heeft geen dogma, zijn ideeën groeien en rijpen voortdurend.’’

,,We weten wat hij voor Sonnevanck, Cultureel Dorp en Wijk aan Zee heeft betekend. Daar heeft hij dit jaar een bijzonder nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Bert heeft een groep om zich heen gevormd die de Grote Kerk in Beverwijk een plek wil maken voor de gehele gemeenschap. Een uniek initiatief, waar de IJmond trots op moet zijn. Aan erkenning gelukkig geen gebrek. Bert is in 2014 ereburger geworden van Bystre in Tsjechië en heeft een Europese onderscheiding gekregen voor zijn inzet binnen het verbond van dorpen. Nu de IJmond nog!’’, vertelt Jacky de Vries enthousiast.

Volgend jaar verschijnt er van de hand van De Vries een biografie over het leven van de oud-predikant, herbergier, maar bovenal filosoof. 

In het boek vertelt Kisjes over zijn inspiratie en de gebeurtenissen in zijn leven die bepalend waren voor de ontwikkeling van zijn ideeën. Daarnaast worden zijn ideeën en zijn visie op de nieuwe tijd en het nieuwe mensbeeld uiteengezet.

Bron:Dagblad Kennemerland

Oud winnaars bij mountainbike race Egmond-Pier-EgmondOud winnaars bij mountainbike race Egmond-Pier-Egmond

 

 

WIJK AAN ZEE - Het deelnemersveld van de eerste MTB Beach Battle Wijk aan Zee begint steeds meer vorm te krijgen. Drie oud-winnaars van Egmond-Pier-Egmond (EPE) komen op zondag 7 december aan start van de wedstrijd over 40 kilometer op het strand tussen Wijk aan Zee en Velsen-Noord.

Naast Sebastian Langeveld hebben Sander Lormans en Thijs Al toegezegd te zullen komen. Nederlands kampioen op de weg Langeveld (volgend seizoen rijder van Cannondale-Garmin) was daarnaast aanwezig op de sponsoravond die onlangs werd georganiseerd. 

De ervaren Heemskerker Lormans is dit winterseizoen actief bij Imming Bikes-De Zeeleeuw. Oud-veldrijder Al is tegenwoordig vertegenwoordiger bij Agu en rijdt individueel. De organisatie hoopt honderden mountainbikers te kunnen verwelkomen bij de start bij de Sunseabar. Recreanten en businessteams kunnen zich inschrijven via www.mtbbeachbattle.nl. ,,We beginnen om 12 uur bij laag water’’, vertelt Alexander de Wagt van de organisatie. ,,Dan is het strand hard en voor iedereen goed te berijden. We gaan op zaterdag 6 december met 60 vrijwilligers het parkoers bouwen. De hele route van tien kilometer is helemaal uitgezet met hekken. Alle renners rijden vier keer het rondje over het strand.’’

,,De Beverwijkse wethouder Haydar Erol van sport komt het startschot geven en Ben Davidson is gestrikt als koersdirecteur’’, zijn andere nieuwtjes die De Wagt heeft over het nieuwe evenement. ,,Bovendien wordt er bij goed weer camerabeelden gemaakt met een drone. Daarnaast worden er nevenactiviteiten georganiseerd op zondag, zoals blowkarten op het stand en staan er luchtkussens voor kinderen.’’

Bron: Dagblad Kennemerland

Verslag Dorpsraadvergadering october 2014Verslag Dorpsraadvergadering october 2014

Verslag vergadering Dorpsraad (vastgesteld 12-11-2014)

  

Woensdag 8 oktober om 20.00 uur in de Moriaan

Aanwezig: Wil de Korte; Jan van der Land; Ella de Jong; Yvonne Molenaar; Roland Snijders; Peter Snijders; Linda Valent; Bart Schram; Marc Kouwenhoven.

Publieke tribune: Cor Durge; Marije Pronk.

Bericht van verhindering: Luuth van de Scheer; Sauw Buwalda; Bas van der Born; Jaap Durge; Jeroen Limmen; Mathieu Niesten; Hans Dellevoort; Bert Kisjes; Aart van Oostveen.

1.

Opening

 

 1. Vaststellen agenda: de agenda wordt vastgesteld.

 

 1. Mededelingen: i.v.m. de afwezigheid van de secretaris zal de voorzitter voor het verslag zorgen.

 

 1. Publieke tribune: Marije Pronk meldt dat er met de gemeente overleg is geweest over een skate-banen. Er zijn drie locaties in beeld: vóór het Rea College Verlengde Voorstraat; achter de school bij het voetbalveldje; bij de parkeerplaats bij het Hoge Duin (buiten het Natura 2000 gebied). De voor- en nadelen van de locaties zullen uitgewerkt worden.

 

 

1.4  Gebiedsmanager van de gemeente Beverwijk (Marc Kouwenhoven)           

 • Meldingen met klachten kunnen het beste ingebracht worden via de website van de gemeente Beverwijk: http://www.beverwijk.nl/internet/digitaal-loket_265/product/klacht-over-handelen-gemeente_223.html
 • Maaien en rode linten dorpsweide. Bij de gemeente is niet bekend hoe en waarom de rode linten er gekomen zijn. Cor Durge meldt dat dit gedaan is bij het inzaaien van delen van het weiland. Het achterstallig maaien is inmiddels gebeurd.
 • Burgerinitiatief Julianaweg. De genoemde punten zijn te ingrijpend zodat deze niet bij de komende werkzaamheden kunnen worden meegenomen.
 • Onkruid bestrijding stoepen en straten. Marc Kouwenhoven ondersteund door Cor Durge meldt dat dit twee maal per jaar gebeurt.

 

 

 

 

 

2.

Bestuurszaken

 

2.1    Verslag vergadering Dorpsraad d.d. 10 september 2014. Het verslag wordt vastgesteld.

 

2.2    Actielijst: Eventueel opleuken bloembakken (JL) wordt van de actielijst afgevoerd.

 

 

2.3    Ingekomen stukken

 • Brief Tata in response op DR brief n.a.v. inloopavond;
 • Memo Wethouder Weel i.v.m. geluidszonering;
 • Brief VVE Westerduin aan D66 (op 17/10 zal de fractie van D66 een gesprek hebben met de VVE);
 • Asfaltonderhoud Zeestraat fase 2 start 20/10/2012;
 •  College on Tour d.d. 16/12/2014; dit zal de volgende vergadering worden voorbereid;
 • Mail Hans Dellevoet over het eerder in gebruik nemen van de overstort op het weiland.

 

 

2.4    Financiën: Wil de Korte meldt dat er een verzoek is gedaan om de senioren sport voortaan onder te brengen bij de activiteiten van De Dorpsraad. Dit is akkoord, zolang er voldoende deelnemers zijn, zodat er geen grote tekorten ontstaan.    
 

 

2.5    PR en Communicatie

 • Er is een subsidie toezegging van de gemeente Beverwijk van € 1.500 voor het opzetten van een nieuwe website. Benodigd is € 2.000 voor het bouwen en € 500 per jaar voor het onderhoud. De aanvullende bedragen zullen uit eigen middelen betaald worden.
 • Offertes op uitvraag voor informatie, communicatie platform

Luuth van der Scheer en Yvonne Molenaar hebben een aantal bedrijven benaderd om een offerte uit te brengen. Aan de hand hiervan zal er een keuze gemaakt worden.

 • Richtlijn DR omgang met de pers. Er zijn geen geschreven richtlijnen over het omgaan met de pers. Gebruikelijk is dat het "naar buiten treden" naar pers of instanties bij voorkeur per persverklaring of brief gebeurt of via de eigen website, zodat de positie ongefilterd bekend gemaakt kan worden. Tussen Dorpsraadvergaderingen door, en bij noodzaak en urgentie, kan het dagelijks bestuur publiek actie nemen. Als de pers mensen benadert dan is terughoudendheid uitgangspunt. In het algemeen zal de voorzitter het woord voeren. Bij specifieke onderwerpen zal een vertegenwoordiger van de betreffende werkgroep over "zijn/haar onderwerp" het woord voeren. Op persoonlijk profielachtige aangelegenheden, zoals in de Jutter, kan iedereen vrij ingaan. Bij publieke gelegenheden zal in de Dorpsraad besproken worden wie er naar toegaat.     

 

 

2.6    Overige zaken 

 • Milieurondrit Tata op 29 oktober: Graag zo spoedig mogelijk bericht over het wel of niet meegaan. Er zijn nog wat plaatsen beschikbaar.
 • Jaarlijks diner Dorpsraad, afscheid Peter Weel en Nikit Collens. Nikit kan alleen op 25/10 of 8/11. Op die dagen kunnen slechts 5 of 6 mensen. Besloten wordt op een andere wijze van Nikit afscheid te nemen. Als datum voor het jaarlijks diner wordt vastgesteld 29/10 (aansluitend aan de Milieurondrit bij Tata) in Sonnevanck.
 • Luuth van der Scheer heeft navraag gedaan over eventuele regeling Parapenten boven duinen bij Hoogheemraadschap. Hier op is nog geen reactie ontvangen.
 • PvdA (statenlid) uitnodiging 27 sept, de Dorpsraad heeft zich hiervoor teruggetrokken.

 

3.

Werkgroep Dorpsbelangen (Yvonne Molenaar, Roland Snijders)

 

Yvonne Molenaar, Roland Snijders hebben samen met Marc Kouwenhoven een gesprek gehad met Jan Koper, verkeerskundige van de gemeente Beverwijk. Aan de orde zijn gekomen de situatie Verlengde Voorstraat hoek Zeecroft, het oversteken van de Verlengde Voorstraat bij de Spar en een wijziging van de rijrichting in de Voorstraat in relatie tot de hoek Voorstraat/Neeltje Snijdershof. Dit laatste zal besproken worden in de werkgroep verkeersbeleid en bij steun zullen de bewoners hierover geraadpleegd worden. De overige twee punten zouden nader uitgewerkt worden. Twee dagen na dit gesprek lag er een illegaal zebrapad bij de Spar. Dit had tot gevolg dat er op vrijdagmiddag 3 oktober een gesprek was met de wethouders Jacqueline Dorenbos en Tim de Rudder en namens de Dorpsraad Yvonne Molenaar en Peter Duin. Verder waren aanwezig Marc Kouwenhoven en het hoofd van de afdeling Verkeerszaken. De Dorpsraad heeft zich gedistantieerd van de actie, maar neemt het afgegeven signaal erg serieus. Er moet iets gebeuren om het oversteken bij De Spar veiliger te maken. De slotconclusie van het gesprek was dat de twee zaken m.b.t. de Verlengde Voorstraat samen met Zeestraat fase 3 in een subsidieaanvraag bij de provincie Noord Holland meegenomen zullen worden. In het voorjaar 2015 komt er bericht of dit wel of niet wordt toegekend. Daarna zal het verder uitgewerkt en aanbesteed worden. Dit betekent dat de uitvoering dan in het voorjaar 2016 kan plaatsvinden.

Linda Valent attendeert op de vaak onoverzichtelijke situatie op de Dorpsduinen met name voor (gemotoriseerde) rolstoelgebruikers.

4.

Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders, Hans Dellevoet, Bart Schram)

 

4.1    Status/gang van zaken concept gebiedsvisie. Is vastgesteld door Gemeenteraad.

 4.2   Woningmarkt [actie punt uitnodiging WoonopMaat]. Inmiddels is duidelijk dat Aad Leek op 12 november bij de Dorpsraad vergadering aanwezig zal zijn.

De werkgroep RO wordt gevraagd om de kwestie Bosweg te onderzoeken en te inventariseren welke punten hierbij spelen, w.o. de ontwikkelingen rond de Noordpier. Aan de hand hiervan kan er dan een discussie over dit onderwerp in de Dorpsraad plaatsvinden.

 

 

5.

Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep)

 

5.1 Bedenking capaciteitsvergroting lichteren. Samen met Milieudefensie NH heeft de Dorpsraad een zienswijze ingediend bij de Milieudienst IJmond.

5.2 Bouw Tata gesloten ruimte storten slak Harsco i.v.m. voorkoming kleverige stof in het dorp. Start van de werkzaamheden eind oktober de verwachting is dat het voor het einde van het jaar klaar is. De schade van de laatste kleefoverlast kan gemeld worden bij Tata en wordt vergoed.

5.3 Uitnodiging Omgevingsraad Schiphol. Er is geen eenstemmige mening over deelname aan deze nieuwe omgevingsraad. Dit punt wordt aangehouden i.v.m. de afwezigheid van Bas van der Borm.

5.4 Resultaten tijdelijke meetpunten. Marc van Someren is namens de Dorpsraad vanmiddag aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de GGD. Er heeft geen terugkoppeling hierover plaatsgevonden. Het rapport meldt dat er gemiddeld geen grote afwijkingen zijn tussen de meetresultaten van de tijdelijke punten en het vaste punt bij de Banjaert. Op blz 10 van het rapport staat een afbeelding met de dagelijkse afwijkingen. Hier worden wel incidentele grote afwijkingen gesignaleerd. Verder wordt het betreurd dat de meting niet een heel jaar geduurd heeft, maar slechts een halfjaar. De windrichtingen zijn afhankelijk van de tijd van het jaar. Dit bezwaar is ook al vooraf kenbaar gemaakt, maar is toen niet gehonoreerd.

6.

Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen)

 

6.1  gesprekken m.b.t. het Schaaktoernooi, en commentaartent. Er is een werkgroep gevormd van betrokkenen rond het Schaaktoernooi. Er is een gesprek met het Schaakcomité geweest, maar een commentaartent ook in verkleinde vorm is onbespreekbaar, ondanks andere toezegging van de directie van Tata. Ingezet wordt nu op  het geven van commentaar op twee plaatsen, zodat bezoekers niet teleurgesteld het dorp weer verlaten. De gemeente Beverwijk zal een subsidie beschikbaar stellen aan De TIP voor randactiviteiten tijdens het toernooi. Ella de Jong zal dit dan verder oppakken.

6.2 Openstelling bunker Gaasterbos (TataSteel terrein) voor publiek (plan van Rondje WaZ). Hierbij zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

7.

Werkgroep Kunst & Cultuur

 

 • Schaaktoernooi (zie eerder punt)
 • Beheer Schaakspel hoek Relweg – Verlengde Voorstraat. Dit blijkt door de betrokken ondernemers in onderling overleg moeilijk op te pakken. Als er een goed idee is hoe dit beter kan, dan komt het terug. Voorlopig wordt het punt hiermee afgesloten.
 • Stimuleren schaakspel beschikbaarheid in horeca i.v.m. schaakdorp-imago. Dit wordt de verantwoordelijkheid van de ondernemers genoemd. Rond het Schaaktoernooi zijn er verscheidene horecaondernemers met Schaakborden. Discussie hierover gesloten.
 • Nationale Kunstweek; Ella de Jong doet verslag van de plannen van de KOP van WaZ.
 • Cultureel Village; Jan van der land meldt de ontwikkelingen o.a. rond het opstappen van Bert Kisjes als voorzitter.
 • Evaluatie rapport Smaakmarkt; Ella de Jong doet verslag. Er blijkt wat misverstand over het doel van De Smaakmarkt. Ieder heeft daar zijn eigen ideeën over, die soms niet kloppen met die van de organisatie. Om dit te voorkomen zal er volgend jaar een eenvoudige website komen om de informatie van de organisatie te publiceren.   

 

8.

Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO

 

8.1   WMO (vacature) Geen punten.

 

8.2   Cursussen (Wil de Korte) zie eerdere punt 2.4 financiën.

       

 

8.3   Jongeren            (Mathieu Niesten) Jan van der Land doet verslag van het plan om samen met de VU een huis aan huis-onderzoek in het dorp te doen naar sportbeoefening. Als er vrijwilligers zijn die hierbij willen assisteren neem dan contact met Jan of Mathieu op.

 

 

8.4   Ouderen  (Jaap Durge) Peter Duin heeft contact gezocht met Bert Kisjes naar aanleiding van zijn aanbod om vanuit de seniorengroep een groep te vormen die het decentraliseren van de WMO en AWBZ wil gaan volgen. Hierop is nog geen reactie teruggekomen.

 

 9.

 Rondvraag: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 

Electrofilter Tata gesloopt door komst doekfilterElectrofilter Tata gesloopt door komst doekfilter

 

IJMUIDEN - Bij Tata Steel in IJmuiden is de sloop gestart van de zogenaamde Elektrofilterinstallatie. Het 48 meter hoge, 32 meter brede en 23 meter lange Elektrofilter is de voormalige milieu-installatie voor het afvangen van stof uit de Sinterfabriek.
 

Met de komst van de Doekfilterinstallatie voor de Sinterfabriek, die eind vorig jaar volledig in gebruik is genomen, was het Elektrofilter overbodig geworden. De sloop zal begin volgend jaar gereed zijn. In het voorjaar volgt dan de sloop van de zogenaamde Hoge Druk Wasser, die voor de komst van de Doekfilterinstallatie de rookgassen van de Sinterfabriek reinigde.

Na te zijn gesloopt, wordt het staal uit beide installaties in de Oxystaalfabriek in IJmuiden gerecycled, waarna er weer gloednieuwe staalproducten van kunnen worden gemaakt, van auto’s tot windmolens. In totaal gaat het om zo’n 900 tot 1.200 ton schrot dat wordt gerecycled.

Kringloop

,,Bij Tata Steel in IJmuiden streven we ernaar om zoveel mogelijk een gesloten kringloop te creëren waar het gaat om de grondstoffen en materialen die we gebruiken voor onze productieprocessen”, aldus Hans van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel bij Tata Steel in IJmuiden. ,,Maar liefst 98% van de bijproducten van onze processen wordt heringezet. Voorbeelden daarvan zijn de oxides die van de plakken staal worden gehaald en terug naar de Sinterfabriek gaan en het kooksgas dat wordt gebruikt om de plakkenovens in de Warmbandwalserij te stoken. Ook het staal van overbodig geworden gebouwen en installaties wordt bij Tata Steel weer gerecycled.”

Circulaire economie

Staal is bij uitstek een materiaal dat past in een circulaire economie. Staal kan voor 100% worden gerecycled, zonder dat daarbij kwaliteitsverlies optreedt. Sterker nog, door legeringen toe te voegen kun je er zelfs een hogere kwaliteit staal van maken. Bij Tata Steel wordt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen ton staal gerecycled.

Minder uitstoot fijn stof

De Doekfilterinstallatie zorgt ervoor dat de hoeveelheid fijn stof, dioxines en zware metalen in de uitstoot van de Sinterfabriek met minimaal 75% vermindert ten opzichte van de vorige milieu-installaties, de Elektrofilterinstallatie en de Hoge Druk Wasser. In 2013 is met name daardoor de uitstoot van fijn stof vanaf de site van Tata Steel in IJmuiden met 11% gedaald ten opzichte van 2012.


Bron: Dagblad Kennemerland
Agenda Dorpsraadvergadering 10 november 2014 locatie MoriaanAgenda Dorpsraadvergadering 10 november 2014 locatie Moriaan

Agenda vergadering Dorpsraad

 

 

Woensdag 12 november om 20.00 uur in de Moriaan

1.

Opening

 

 1. Vaststellen agenda

 

 1. Mededelingen

Afwezig: Yvonne Molenaar

 

 1. Publieke tribune

 

1.4    Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven)           

 

 

1.5    Wijkagent (Aart van Oostveen)

        

 

1.6    Heliomare (Marije Pronk)
 

 

Visie op de woningmarkt van Wijk aan Zee, Aad Leek, directeur Woon Op Maat

 

Buurtzorg

2.

Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur)

 

2.1    Notulen Dorpsraad

 

2.2    Actielijst

        

 

2.3    Ingekomen stukken

 

 • Folders Kern Met Pit, editie 2015 inschrijfvraag
 • Belasting
 • Uitnodiging Milieufederatie
 • Omgevingsraad (informatiebijeenkomst en vraag om deelnemers)
 • Antwoord Gemeente op “meedenken DR inzake WELKOM bord”: geen wijziging
 • Omgevingsdienst: gedoogbesluit degrativeer frequentieverhoging klimpijpen 

 

 

2.4    Financiën

         - jaarlijkse subsidiebijdrage

    

 

2.5    PR en Communicatie
 

 • Bijwerken website,
 • Offertes op uitvraag voor informatie, Besluit tot onderhandeling/gunning

        

 

 

 1. Overige zaken

        

 • Navraag eventuele regeling Parapenten boven duinen bij Hoogheemraadschap (pm)
   
 • Voorbereiding bezoek college B&W aan Wijk aan Zee op 16 december en in te brengen punten

 


 

 

3.

Werkgroep Dorpsbelangen (Yvonne Molenaar, Roland Snijders)

 

3.1    - voortgang

 

 

4.

Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders, Hans Dellevoet, Bart Schram)

 

 4.1   Woning markt [actie punt WoonopMaat]

4.2 vergunningsaanvraag Nieuwbouwproject Voorstraat

 

5.

Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep)

 

5.1 Reactie n.a.v. rapportage tijdelijke meetpunten
5.2 :  Aanwijzen mogelijke bouwplaatsen windmolens
5.3 : Vergunning capaciteitsvergroting lichteren.
5.4 :  Milieurondrit
5.4.1: zeer sterke toename overlast TATA in het dorp (geluid, stof, geur)
5.4 : Omgevingsraad Schiphol (actie BvdB)

 

6.

Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen)

 

 •  

7.

Werkgroep Kunst & Cultuur

 

7.1      

 

 • Activiteiten rond Tata Chess (verslag door Ella)
 • Cultureel Village
 •  

 

 


      

 

8.

Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO

 

8.1   WMO                  (vacature)

        -  Geen

 

8.2   Cursussen         (Wil de Korte)

       

 

8.3   Jongeren                        (Mathieu Niesten)

        -  Initiatief Wijk aan Zee Sportdorp, voortgang. Vrijwilligers voor buurtscan.
 

 

8.4   Ouderen             (Jaap Durge)

       - opzetten sociaal netwerk mbt AWBZ-WMO decentralisatie, voortgang

       

 9.

 Rondvraag

 •  
Zienswijze Tata tegen mogelijke plaatsing windmolens rond Wijk aan ZeeZienswijze Tata tegen mogelijke plaatsing windmolens rond Wijk aan Zee

Tata heeft evenals de Dorpsraad een zienswijze ingediend tegen mogelijke plaatsing windmolens locatie voetbalveld/Tata.

De zienswijze van Tata is na te lezen via volgende link: /download/?id=17678645&download=1

Overeenstemming over Kinder-en Jeugdcentrum HeliomareOvereenstemming over Kinder-en Jeugdcentrum Heliomare

 

HEEMSKERK - Het college van Heemskerk en Heliomare zijn het eens geworden over het Kinder- en Jeugdcentrum (KJC) en de gemeentelijke multifunctionele sportaccommodatie (MFS) op de Velst. In de raadsvergadering van 27 november zal de raad een besluit nemen over de samenwerkingsovereenkomst.

Als de raad ja zegt, wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld waarna de architect kan gaan tekenen. In principe kan volgend jaar gestart worden met bouwen, de planning is om te openen voor het schooljaar 2017-2018.

Het KJC krijgt kinder- en jeugdrevalidatie en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. In Heemskerk komen de locaties van Heliomare onderwijs (nu nog in Wijk aan Zee) en de Zevensprong (Beverwijk). Daarnaast komen er woningen, een park en een MFS van de gemeente met twee zalen. In de uren die Heliomare niet nodig heeft, kunnen verenigingen er gebruik van maken. Wethouder Frank Frowijn: ,,Heliomare naar Heemskerk past goed in ons streven naar een inclusieve gemeente. Maar we hadden twee opdrachten gekregen: het mag de gemeente niets kosten en er mogen geen onnodige risico’s zijn.’’

Aan beide voorwaarden wordt voldaan. In de samenwerkingsovereenkomst staat dat Heliomare verantwoordelijk is voor de realisatie van het KJC en daardoor ook voor alle risico’s die voortvloeien uit de bouw. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van de MFS en de openbare ruimte. En de gemeente staat borg zodat Heliomare in aanmerking komt voor dezelfde gunstige financieringscondities zoals die gelden voor gemeenten. De risico’s zijn zoveel mogelijk uitgesloten, bijvoorbeeld met doordecentralisatie: de vergoeding voor de leerlingen vanuit het Rijk ontvangt, wordt één op één doorbetaald aan Heliomare. Als er in de toekomst minder leerlingen komen, is dit risico voor Heliomare.

Bron:Dagblad Kennemerland

Zienswijze Dorpsraad tegen aanwijzing mogelijke plaatsing windmolens omgeving Doolhof / TataZienswijze Dorpsraad tegen aanwijzing mogelijke plaatsing windmolens omgeving Doolhof / Tata

College van Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland,

t.a.v.  mevrouw M.A. Norman,

Postbus 3007,

2001 DA Haarlem.

 

Wijk aan Zee, 4 november 2014.

Kenmerk: 370556.

Zienswijze op Plan-Mer herstructurering Wind op Land en op de Partiële herziening van de Structuurvisie Noord-Holland 2014.

 

Geacht college,

 

De Dorpsraad van Wijk aan Zee, dan wel de individuele leden daarvan,  is de indiener van deze zienswijze op het Plan-MER herstructurering Wind op Land met inbegrip van het voorkeursalternatief en op de Partiële herziening van de Structuurvisie Noord-Holland 2014 met inbegrip van de kaart in ontwerp welke op 2 september 2014 zijn vrijgegeven voor de inspraakprocedure.

 

De Dorpsraad van Wijk aan Zee komt op voor de belangen van bewoners, bedrijven en instellingen in Wijk aan Zee.

 

Hierbij brengen wij onze zienswijze naar voren:

 

De Dorpsraad van Wijk aan Zee maakt zich ernstig zorgen over de plannen voor Wind op Land waarbij ook locaties aangewezen zijn rondom het Dorp Wijk aan Zee.
Wijk aan Zee zit met een uniek probleem. Het dorp is ingesloten door Natura 2000 gebied, de zeereep en zware industrie met daartussen slechts een beperkte bufferzone. Wijk aan Zee heeft daardoor grote moeite om haar identiteit als kustdorp te behouden. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er nauwelijks en ook haar aantrekkingskracht op het toerisme heeft door de aanwezigheid van de zware industrie zwaar te lijden. Door het oprichten van een kunstmatig duin en een bufferzone heeft men de ontwikkelingen nog enigszins op afstand kunnen houden en het zicht erop kunnen beperken.
De plannen om minimaal 6 grote windmolens te plaatsen kan dan ook op weinig sympathie rekenen van de bewoners. Voor de kust staan al twee grote windmolenparken, aan de zuidzijde drie stuks en nu wellicht aan de andere kant van het dorp nog eens minimaal zes grote exemplaren. De overlast die windmolens veroorzaken zijn legio. Het meldpunt Windmolenoverlast.nl,  waarin belanghebbende hun klachten kunnen melden, geeft duidelijk weer dat de windmolens voor heel veel overlast kunnen zorgen.  Dit naast de optelsom van alle overlast die wij al hebben van met name de zware industrie zorgt er voor dat voor de Dorpsraad namens de inwoners van Wijk aan Zee de maat meer dan vol is.
Het dorp heeft namelijk behoorlijk te lijden onder de geluids-, stank-, en (fijn)stofoverlast en de hiervoor gestelde normen worden regelmatig overschreden.


Verder kan de zogturbulentie van een aantal windmolens het verspreidingspatroon van de uitstoot door Tata Steel dusdanig verstoren dat een verhoging van de concentraties op de bodem mogelijk is. Diverse studies, o.a. van de universiteit van Freiburg, hebben dit probleem al bevestigd. Daarmee wordt het plan voor windmolens in de directe omgeving van het dorp voor ons onacceptabel en erg zorgwekkend.

 

Altijd tot nader toelichting bereid en in afwachting van uw antwoord,

 

Met vriendelijk groet,

 

P.J.G.J. Duin                     

Voorzitter, Voorstraat 28A, 1949BH

 

 

L.J. van der Scheer,

Secretaris, van Ogtropweg 28, 1949 BA

Milieunieuws TataMilieunieuws Tata

Bruine pluim staalfabriek

Op vrijdag 7 november wordt Converter 21, een van de drie vaten waarin staal wordt gemaakt bij Tata Steel, na een onderhoudsperiode weer in bedrijf genomen. Het kan zijn dat er daarbij korte tijd een bruine pluim boven de Oxystaalfabriek zichtbaar is. Tata Steel heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hiervan op de hoogte gesteld.

 
Wijk aan Zee leukste badplaats van NederlandWijk aan Zee leukste badplaats van Nederland

WIJK AAN ZEE - Martijn van Bemmelen tuurt naar de zee. Hij ziet iets zwemmen. Waarschijnlijk een zeehond. Dat trekt meteen zijn aandacht. Logisch, hij is, zoals wethouder Cecilia van Weel het zo mooi omschrijft, de strandman van de gemeente.

'Het strand is continu in beweging'

Zelf twittert hij onder de naam Beachmanager WaZ. En met name als de weerselementen hun spel spelen, twittert hij de prachtigste foto’s. Zoals vorige week dinsdag. De wind had vrij spel, stoof het zand op, waardoor de betonnen platen schots en scheef op het strand kwamen te liggen. Een dag later lag het strand bezaaid, afkomstig uit de zee. ,,In bepaalde periodes ben ik er iedere dag, dat is bij de op- en afbouw van de strandpaviljoens en de -huisjes. In het zomerseizoen ben ik er nauwelijks. Bij calamiteiten probeer ik er ook altijd te zijn.’’

Van de dertien jaar bij de gemeente is het strand nu zes jaar zijn taak. Ziet hij een verandering in het klimaat, waar zo vaak over gesproken wordt? ,,Nee, ik denk dat we de laatste vijf, zes jaar in slaap gevallen waren. Dan heb ik het niet over de regenval van 28 juli, dat was uitzonderlijk. Maar wel over de storm en het hoog water. De laatste jaren was er niet zo veel aan de hand, tot 5 december vorig jaar. We hebben nooit zoveel afslag gehad als die dag.’’

Van Bemmelen controleert op zo’n stormachtige dag of het strand wel veilig is voor bezoekers en of de voorzieningen in orde zijn. Daarbij moet je denken of er geen gevaarlijke kuilen op het strand zijn ontstaan. ,,Er zijn altijd mensen die met storm juist naar het strand gaan. Het lijkt wel of ze geen risico voelen en denken dat het strand wel veilig is. Ik informeer het gemeentebestuur of we bijvoorbeeld het strand moeten afsluiten. Dat zou kunnen, nee, het is nog nooit gebeurd. Het strand is continu in beweging. Een mui ligt nooit op dezelfde plek.’’

Reddingsbrigade

In het zomerseizoen, van 1 mei tot 1 september, zet de gemeente een medewerker, postcommandant Kees Hagen, neer bij de reddingsbrigade. Samen met het personeel, dat zijn vrijwilligers, houdt hij het strand in de gaten. Ze letten op de veiligheid van de zwemmers, brengen verdwaalde kinderen terug. ,,Het is lekker weer, mensen worden overmoedig en ineens is er paniek, want er is een mui’’, schetst Wijk aan Zee-wethouder Cecilia van Weel een voorbeeld. ,,De een gaat de ander achterna het water in. Dat zijn we blij dat we zo’n goede reddingsbrigade hebben. Dat er boot dichtbij ligt, zodat ze direct kunnen ingrijpen bij stromingen. Al zit er ook heel veel in preventie.’’

De laatste jaren is er een andere type badgast bij gekomen. Toeristen die de Noordzee niet zo goed kennen. Ze zijn zich minder bewust van de gevaren, weten niet wat een mui is. Dat is een constatering van de reddingsbrigade. En een verklaring is er ook voor te vinden. Sinds twee jaar wordt een vijftigtal strandhuisjes verhuurd als ’hotelkamers aan zee’ die met name Duitse toeristen en toeristen uit het oosten van het land een weekje naar Wijk aan Zee trekken. Goed voor de economie op het strand en in het dorp. En als het weer wat minder is, ook voor Beverwijk. ,,We proberen deze toeristen bewust te maken van de gevaren’’, zegt Van Weel. ,,In de hotelkamertjes ligt een infomap met informatie waar ze bijvoorbeeld kunnen eten, maar er zit ook een folder in van de reddingsbrigade. Daarop staat in drie talen welke gevaren er zijn en wat de verschillende vlaggen op het strand betekenen.’’

Wat de gemeente betreft, hoeft Wijk aan Zee geen tweede Zandvoort of Scheveningen te worden. Geen bussen met massatoerisme naar het dorp. Wijk aan Zee is een familiestrand. Natuurlijk heeft de wethouder wel wensen. ,,Er zou meer voor kinderen mogen zijn, zoals de kinderstranddag. Meer strandactiviteiten, ook in de vakantietijd, zodat gezinnen met kinderen die niet op vakantie kunnen, zich toch kunnen vermaken. Maar daar hebben we wel de exploitanten voor nodig.’’

Er is goed contact, tussen de betrokken partijen die twee maal per jaar overleg hebben in de Sunseabar. Daarbij legt de gemeente zijn wensen op tafel, maar ook de wethouder is niet doof voor de geluiden van de exploitanten. Van Weel begrijpt heel goed dat de exploitanten pas kunnen investeren als ze een pachtcontact hebben van tien in plaats van vijf jaar. ,,Dat zijn we nu aan het uitzoeken of dat mogelijk is. En ik zou het fijn vinden als er ook ’s winters activiteiten zijn op het strand. Zo is er binnenkort een mountainbike-wedstrijd. We hebben een goede relatie, en daarin komen de mooiste dingen tot stand, is mijn ervaring.’’

Permanent

Naast de Sunseabar staat het Strandhuis permanent op het strand. De andere paviljoens worden voor de winter afgebroken. Dat exploitanten daar tegenop zien, weet Van Bemmelen. ,,De provincie wilde toen ze het jaarrond mogelijk maakte, voorkomen dat het een verkapte opslag zou worden; dat een exploitant in de winter zijn ramen zou dichttimmeren en in het voorjaar open zou gaan. Dat is niet de bedoeling en daar zijn wij in meegegaan. Er is ruimte voor een maximum van drie.’’

Een andere onderwerp dat speelt, is dat strandpaviljoens volgend jaar enkele meters naar voren moeten. ,,De veiligheid van onze bewoners gaat boven alles’’, zegt Van Weel heel stellig. ,,Het gaat er niet om om de exploitanten dwars te gaan zitten. Ieder vijf jaar wordt het geijkt. Het is voor de exploitant een drama, daar doe ik niks aan af. Maar hoe ingrijpend het ook is, de veiligheid van onze bewoners gaat boven alles.’’ Van Bemmelen vult aan: ,,Er is zes jaar aan gewerkt. Het hoogheemraadschap heeft een passende oplossing gevonden, maatwerk geleverd voor Wijk aan Zee. Het gaat om drie paviljoens bij de Relweg. Ik heb bij het overleg gezeten. Het hoogheemraadschap had als eis twintig meter naar voren, dat is zes tot acht meter geworden.’’

Wil niet zeggen dat hij de exploitanten niet begrijpt: ,,Ze moeten de kabels verlengen. De paviljoens komen dichterbij zee staan. Als het water onder de paviljoens komt, dan worden het eilanden op poten. En bovendien gaat alles eronder kapot.’’

Leeg

Cecilia van Weel is dol op het strand. ,,Ik vind Wijk aan Zee de leukste badplaats van Nederland. En dat zei ik ook al voordat ik wethouder was. Het mooist vind ik als het strand leeg is. Je ziet de natuurkracht van het water, de hoogovens op de achtergrond en dan vind ik het geweldig als er ook nog een vliegtuig overheen komt. Een ultiem moment vind ik als ik mijn auto of fiets bij de opgang zet, dan over het strand naar de pier loop en daar in een paviljoen een koffie met een punt neem. Want dat heb je dan verdiend.’’

,,Onbewust heeft Wijk aan Zee het voordeel dat je naar een eindpunt kunt als je over het strand wandelt’’, haakt Van Bemmelen daar op in.

,,Het strand is mooi breed, je hebt een stil strand. Het zand is hard. Dit strand heeft alles en daarom ook wil ik dat dit volgend jaar het schoonste strand van Nederland word’’, doelt wethouder Van Weel op de jaarlijkse verkiezing. ,,Ieder strand vergelijk ik en Wijk aan Zee wint altijd.’’


Bron: Dagblad Kennemerland
Inschrijven amateur toernooien Tata Steel Chess van startInschrijven amateur toernooien Tata Steel Chess van start

28 oktober 2014

Inschrijving amateurtoernooien Tata Steel Chess Tournament

Op maandag 3 november start de inschrijving voor de amateurtoernooien van de 77e editie van het Tata Steel Chess Tournament.  De combinatie van schaken op wereldtopniveau met diverse amateurtoernooien in De Moriaan en elders in Wijk aan Zee is bepalend voor het unieke karakter van het Tata Steel Chess Tournament. In De Moriaan schuiven tijdens het toernooi zowel grootmeesters als Carlsen, Caruana en Giri als (slechts een paar meter verderop) honderden amateurs aan achter het schaakbord. Na de bekendmaking van de grootmeesters van de Tata Steel Masters, is het nu de beurt aan de amateurs om zich in te schrijven.

Aanmelden voor de Weekendvierkampen, de Dagvierkampen en de Tienkampen kan vanaf 10.00 uur op maandag 3 november via de website van het Tata Steel Chess Tournament: www.tatasteelchess.com. Er is een beperkt aantal plaatsen voor amateurspelers. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 

-einde-

 

Bijlage: Foto (rechtenvrij) van het Tata Steel Chess Tournament, waar honderden amateurs én de wereldtop in één en dezelfde ruimte schaken in De Moriaan in Wijk aan Zee.

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Moens, woordvoerder Tata Steel via 0251-491837 / 06-10880476 of robert.moens@tatasteel.com

Wederom stofwolk in het dorp / vijver Binnenduinrandweg vervuild door Tata.Wederom stofwolk in het dorp / vijver Binnenduinrandweg vervuild door Tata.

31 oktober 2014

 

 

 

 

Milieunieuws voor de omgeving

 

 

 

Via deze e-mailnieuwsbrief brengen wij u graag regelmatig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op milieugebied, gepland onderhoud aan onze installaties of geven wij een toelichting op ontstane hinder. 

 

 

 

Kleverig stof in Wijk aan Zee / Vervuiling oppervlaktewater   

 

 

 

Wijk aan Zee

 

Bij Tata Steel zijn helaas opnieuw meldingen binnengekomen uit Wijk aan Zee over grof, kleverig stof op auto’s en huizen. De stofneerslag is waargenomen in het zuid-westgedeelte van Wijk aan Zee ter hoogte van de Hogeweg / Julianaweg. Het stof is mogelijk afkomstig van slakverwerking bij Harsco. Er zijn stofmonsters genomen, maar de uitkomst van de analyse is op dit moment nog niet bekend.

 

Bewoners die stof op hun auto en/of huis hebben gekregen, kunnen melden zich bij Tata Steel. Dat kan door een mail te sturen naar: omgevingsklachten@tatasteel.com of het klachtenformulier in te vullen op www.tatasteel.nl/milieuklachten. Tata Steel regelt vervolgens dat auto’s en huizen worden schoongemaakt.

 

Vijver aan Binnenduinrandweg

                          

Vanmorgen is er een vervuiling in het toevoerkanaal naar de vijver van de Binnenduinrandweg geconstateerd. Hierop is besloten de toevoer naar de vijver direct af te sluiten door twee dammen. Het vervuilde water in het toevoerkanaal wordt nu leeggezogen en verwerkt door Tata Steel. Naar de oorzaak wordt verder onderzoek gedaan. Er is geen gevaar voor omwonenden.

 

 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsklachten@tatasteel.com  

www.tatasteel.nl

Twitter: TataSteelNL

 

 

 
Naar het nieuwsarchief